TRAINERWIESSEL BEI DEN DAMMEN

TRAINERWIESSEL BEI DEN DAMMEN

Am gemeinsamen Accord huet sech d'Entente Izeg/Cebra matt hirem Trainer Laurent Erlinger drop geénegt, an Zukunft getrennte Wéër ze goen. Fir de Rescht vun der Saison iwerhëlt d'Chantal Graas de Posten als Headcoach vun eiser Dammenekipp.
 
Mir soen dem Laurent, deen zënter Juli 2019 bei der Entente engagéiert war, e grousse Merci fir seng Arbecht an wënschen him alles Guddes fir seng Zukunft!
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
D'un commun accord, l'Entente Izeg/Cebra et son entraîneur Laurent Erlinger ont accepté de se séparer à l'avenir. Pour le reste de la saison, Chantal Graas reprend le poste d'entraîneur-chef de notre équipe féminine. 
 
Nous tenons à remercier Laurent pour son travail depuis qu'il a repris l'Entente en juillet 2019 et nous lui souhaitons que le meilleur pour son futur!